اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/بخشش-نجفی-از-طرف-خانواده-استاد.html&text=بخشش نجفی توسط خانواده میترا استاد از زبان وکیل و برادر مقتول تصاویر

اشتراک گذاری