اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/برخورد-اتوبوس-با-مسافراني-كه-در-چادر،-خ.html&text=برخورد اتوبوس با مسافرانی که در چادر، خواب بودند

اشتراک گذاری