اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/تائید-حکم-قصاص-پزشک-تبریزی.html&text=جزئیات تازه از قصاص پزشک تبریزی به خاطر قتل دو عضو خانواده اش عکس

اشتراک گذاری