اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/تیراندازی-در-مسعودیه-تهران.html&text=اعترافات هولناک یکی از عاملان تیراندازی در مسعودیه تهران

اشتراک گذاری