اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جزئیات-تصادف-اتوبوس-دانشگاه-آزاد.html&text=اولین تصاویر از دانشجویان کشته شده در تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

اشتراک گذاری