اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جنایت-خانوادگی-در-خرم-آباد.html&text=جزئیات هولناک جنایت خانوادگی در خرم آباد و دستگیری قاتل بی رحم

اشتراک گذاری