اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جنایت-خونین-تاجر-میوه-در-تهران.html&text=جنایت تاجر میوه تهران با شهلا و شیرین همسر برادر و دخترش عکس

اشتراک گذاری