اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جنایت-مادر-سنگدل.html&text=جنایت مادر سنگدل که دختربچه اش را از بالکن به حیاط پرت کرد

اشتراک گذاری