اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جنایت-مرد-اعدامی-با-همسرش-در-زندان.html&text=مرد اعدامی زنش را در ملاقات شرعی زندان کرج به طرز فجیعی به قتل رساند عکس

اشتراک گذاری