اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جنایت-هولناک-دادستان-آمریکایی.html&text=دادستان آمریکایی سرمایه گذار ایرانی را با بنز زیر گرفت و کشت عکس

اشتراک گذاری