اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/جنایت-هولناک-مرد-مهاجر-در-کانادا.html&text=مرد مهاجر به نام حاج مسعود همسرش را مقابل چشم مردم به آتش کشید! عکس

اشتراک گذاری