اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/حمله-با-سلاح-سرد-به-مدرسه-چینی.html&text=حمله با سلاح سرد به مدرسه ای در چین و قتل وحشیانه ۸ کودک بی گناه عکس

اشتراک گذاری