اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/حمله-به-سرایدار-مدرسه-دخترانه.html&text=حمله مرد خشمگین با زنجیر به سرایدار مدرسه دخترانه در تهران

اشتراک گذاری