اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/حمله-مسلحانه-به-بیمارستان.html&text=ماجرای حمله مسلحانه امروز به بیمارستان امام خمینی تهران

اشتراک گذاری