اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/حمله-مسلحانه-2-شرور-افغانی.html&text=جزئیات حمله مسلحانه ۲ شرور افغانی به مادر و دختر مشهدی عکس

اشتراک گذاری