اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/خانواده-آرمان-و-غزاله.html&text=روشن و تاریک این روزهای دو خانواده آرمان و غزاله

اشتراک گذاری