اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/دستگیری-متهم-خیابان-نیکبخت-اصفهان.html&text=بازداشت متهم جنجالی خیابان نیکبخت اصفهان در حین فرار از مرزهای جنوبی عکس

اشتراک گذاری