اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/سرقت-و-اذیت-و-آزار-وحشیانه-کفتار.html&text=آخرین گفتگو با کفتار معروف تهران درباره اذیت و آزار وحشیانه اش عکس

اشتراک گذاری