اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/ضربه-سر-دانش-آموز-به-معلم-یزدی.html&text=ضربه سر دانش آموز یزدی معلم جوان را راهی بیمارستان کرد

اشتراک گذاری