اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/وکیل-خانواده-ستایش.html&text=وکیل خانواده ستایش :بودن همدست تاثیری در تاخیر اعدام قاتل ندارد

اشتراک گذاری