اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/کشتن-برادر-در-دعوای-خانوادگی.html&text=کشتن برادر خشن جلوی چشمان وحشت زده مادر توسط پسر نوجوان

اشتراک گذاری