اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/brutal-attack-of-drunken-man.html&text=جزئیات حمله خشن مرد مست با چاقو به یک روحانی در تهران

اشتراک گذاری