اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/special/تایپ-کتاب-با-انگشتان-پا.html&text=ماجرای خواندنی تایپ تمام کلمات کتاب با انگشت بزرگ پا در طی ۵ سال!

اشتراک گذاری