اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/special/روستای-بدون-دزد-در-دنیا.html&text=روستای زیبایی که برای نداشتن دزد به شهرت جهانی رسیده است!

اشتراک گذاری