اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/فرهاد-مجیدی-و-خانواده-اش-از-حمله-داعش-جا.html&text=فرهاد مجیدی و خانواده اش از حمله داعش جان سالم به در بردند تصاویر

اشتراک گذاری