اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/وضعیت-پاتوسی-در-تیم-استقلال.html&text=رودستی جالب استقلال به شفر و تیم اماراتی درباره پاتوسی تصاویر

اشتراک گذاری