اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/پرچم-تیم-پرسپولیس.html&text=اهتزاز پرچم تیم پرسپولیس در قطب شمال فیلم

اشتراک گذاری