اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/یحیی-گل-محمدی-سرمربی-پرسپولیس.html&text=یحیی گل محمدی سرمربی شش میلیاردی پرسپولیسی ها

اشتراک گذاری