اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/آدمها-سه-دسته‌اند-عینک،-ملحفه،-فرش.html&text=آدمها سه دسته‌اند: عینک، ملحفه، فرش!

اشتراک گذاری