اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/از-بدخواهت-کمک-بگیر.html&text=از بدخواهت کمک بگیر!

اشتراک گذاری