اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/جريمه-اتوبوس-سواري-بدون-بليت.html&text=جریمه اتوبوس سواری بدون بلیت

اشتراک گذاری