اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکايت-جالب-مردی-که-خسيس-و-احمق-بود.html&text=حکایت جالب: مردی که خسیس و احمق بود!

اشتراک گذاری