اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-آموزندهبه-اندازه-فاصله-زانو-تا-ز.html&text=حکایت آموزنده:به اندازه فاصله زانو تا زمین!

اشتراک گذاری