اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-بهلول-شکم-سیر.html&text=حکایت بهلول شکم سیر!

اشتراک گذاری