اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-جالبپاسخ-فرمانروای-ایران-بانو-ا.html&text=حکایت جالب:پاسخ فرمانروای ایران بانو ام رستم

اشتراک گذاری