اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-جالب-و-خواندنی-صوفی-و-خرش.html&text=حکایت جالب و خواندنی صوفی و خرش!

اشتراک گذاری