اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-پادشاه-و-كنيزك.html&text=حکایت پادشاه و کنیزک !

اشتراک گذاری