اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-آموزندهپلیدی-ها-با-ما-می-مانند-و.html&text=داستان آموزنده:پلیدی ها با ما می مانند و نیکی ها به ما باز می گردند

اشتراک گذاری