اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-آموزندهکوزه-چشم-حریصان-پر-نشد-ت.html&text=داستان آموزنده:کوزه چشم حریصان پر نشد … تا صدف قانع نشد پر در نشد

اشتراک گذاری