اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-آموزنده-وکوتاه-حسادت-مال-دنیا-ا.html&text=داستان آموزنده وکوتاه حسادت مال دنیا انسان را کور میسازد

اشتراک گذاری