اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-استاد-زرنگ-و-دانشجوها.html&text=داستان استاد زرنگ و دانشجوها

اشتراک گذاری