اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-استجابت-دعای-یک-زوج-جوانخواندن.html&text=داستان استجابت دعای یک زوج جوان,خواندنی وکوتاه

اشتراک گذاری