اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-برادر-خوب.html&text=داستان برادر خوب

اشتراک گذاری