اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-جالبخودکار-یا-مداد.html&text=داستان جالب:خودکار یا مداد

اشتراک گذاری