اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-جالبشاهینی-که-پرواز-نمی-کرد.html&text=داستان جالب:شاهینی که پرواز نمی کرد

اشتراک گذاری