اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-جالبقدر-همین-شاه-را-باید-دانست.html&text=داستان جالب:قدر همین شاه را باید دانست

اشتراک گذاری