اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-جالب-پادشاه-و-وزیر-باهوش.html&text=داستان جالب پادشاه و وزیر باهوش!

اشتراک گذاری