اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-مردی-خوشبخت.html&text=داستان مردی خوشبخت برای درمان پادشاه

اشتراک گذاری