اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-من-گاو.html&text=داستان جالب من گاو هستم

اشتراک گذاری