اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-کشک-و-پشم.html&text=داستان جالب چه کشکی چه پشمی؟

اشتراک گذاری